Potřebujete pomoci s objednávkou nebo máte dotaz k produktu? Kontaktujte nás - prodejna@zenit-caslav.cz nebo na tel. 731 548 883.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Zenit, spol. s r. o.

Pražská 162

286 01 Čáslav

info@zenit-caslav.cz

 

 

V …………………… dne ……………

 

 

Věc

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Tímto odstupuji od kupní smlouvy zavřenou s Vaší společností na dodávku tohoto zboží:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Uvedené zboží jsem si objednal prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – webových

stránek Vaší společnosti dne: ……………………

Zboží mi bylo odevzdáno dne ……………………

Číslo objednávky ……………………

 

Jméno a příjmení kupujícího: …………………………………………………………………

Adresa kupujícího: …………………………………………………………………………….

Bankovní účet číslo ……………………………………………………………………………

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­___________________________

Podpis kupujícího