Certifikace

Cerfitikáty

Společnost Zenit spol. s r.o., Pražská 162, Čáslav, IČO: 44707070 prohlašuje, že veškeré obaly a součásti obalů, ve kterých dodává na trh své výrobky splňují požadavky Zákona č. 477/2001 Sb. s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., pod klientským číslem: F05000047.