Dotace

Účast v projektu EU

Společnost Zenit, spol. s r. o. se úspěšně účastnila projektů Zdravotní dezinfekce, Nový multifunkční mycí prostředek a Individuální účasti na zahraničních veletrzích a výstavách. V rámci povinné publicity níže uvádíme informace k těmto projektům.

Dotace Mycí prostředek Informační leták

Projekt
Instalace FVE ve společnosti Zenit,spol.s r.o.
reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001263

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

konec mceclip0-11